Kwaliteit en veiligheid

Hoge kwaliteit van zorg in een veilige praktijk is ons doel. Dat vraagt om een integrale aanpak, waarbij we voortdurend leren en bijsturen. Van het borgen van geldende wet- en regelgeving en professionele standaarden tot het beleidsmatig werken aan kwaliteit.

Binnen TopMondzorg zijn we actief op diverse disciplines in de mondzorg. Van reguliere tandheelkunde tot specialistische behandelingen. Daarbij bedienen we verschillende patiëntgroepen. Hierdoor verzamelen we kennis en kunde en deze vertalen we naar een brede visie op mondzorg en een effectief kwaliteitssysteem.

Opleiding, visitatie, auditering en spiegelinformatie spelen hierin een belangrijke rol. Het totaal maakt dat we van elkaar leren en hierdoor kunnen we samen innoveren.