Met elkaar: passie voor mondzorg

TopMondzorg is in 2007 ontstaan als een initiatief voor tandartsen, door tandartsen. Inmiddels werken zo’n 4000 collega’s samen aan de ambitie om de beste complete mondzorg te bieden aan uiteenlopende patiëntgroepen. Van de algemeen practici en specialisten met hun ondersteunende teams in de praktijk tot de collega’s op het Shared Service Center. Allemaal gedreven door kwaliteit, op basis van samenwerking en met veel plezier. We zijn een netwerk met ambitie. We zijn er voor elkaar.

Onze mondzorgdiensten

Bijna 100 toonaangevende mondzorgpraktijken in Nederland. De teams zetten zich in voor complete mondzorg en integrale kwaliteit.
De TopOrtho praktijken worden altijd geleid door een Orthodontist, als specialist in orthodontie. Speerpunt is het leveren van goede orthodontische zorg aan patiënten en de samenwerking daarin met de verwijzende tandartsen.
Voor complexe gebitsproblemen is Proclin de verwijskliniek. Een unieke verzameling van kennis op het gebied van endodontologie, parodontologie, en restauratieve tandheelkunde, waaronder ook autotransplantatie.
MondzorgPlus biedt professionele mondverzorging aan zorgafhankelijke cliënten. Ouderen en mensen met een verstandelijke beperking vaak wonend in een zorginstelling. Daarmee worden de zorgverleners en familie ondersteund en ontzorgd.
Omnios is een jonge, sterk groeiende, ambulante mondzorgdienst met een laagdrempelige, participatieve benadering. Samen met behandelaren en verpleeginstellingen zorgen ze ervoor dat cliënten in hun eigen vertrouwde omgeving verantwoorde, structurele mondzorg krijgen.
MKA Groep is een zorgorganisatie op het gebied van behandeling van mondziekten en kaak- en aangezichtschirurgie. MKA Groep is sinds 2015 succesvol actief als het gaat om het aanbieden van planbare kaakchirurgische zorg in zelfstandige behandelcentra buiten het ziekenhuis.
Via mondzorg een bijdrage leveren aan de levenskwaliteit van bewoners in verpleeghuizen, dat is de missie van Gerident. Dit doet het team met een persoonsgerichte aanpak, en het aanpassen aan de leefwereld van de cliënt.
Pro-Da Mondzorg levert mondzorg aan zorgafhankelijke bewoners in zorginstellingen. Zij werkt samen met zorginstellingen aan een betere mondzorg en heeft als enige partij in Nederland tandheelkunde en tandprothetiek onder één dak verenigd. Daarmee verzorgen en ontzorgen zij de bewoner, de zorg en de contactpersonen op alle onderdelen van de beste mondzorg.

Samenwerking en overname

Aansluiten bij TopMondzorg betekent kiezen voor een kwalitatief toonaangevende organisatie op het gebied van mondzorg in Nederland. Omdat we breed actief zijn...

Werken bij TopMondzorg

Op het servicecenter ga je deel uitmaken van een team van gedreven collega’s die Dental Clinics, TopOrtho, Proclin, MondzorgPlus, Omnios en MKA Groep...

Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van TopMondzorg.

Onze mondzorg in kaart