Omnios, mondzorg voor ouderen

Mondzorg voor zorgafhankelijke ouderen op locatie.

Omnios betekent ‘alle monden’. Iedereen heeft recht op goede mondzorg, ook de zorgafhankelijke ouderen voor wie de mondzorg nu onvoldoende geregeld is. Dat is waar Omnios voor staat; daar zetten zij zich voor in. 

Omnios is een jonge, sterk groeiende, ambulante mondzorgdienst met een laagdrempelige, participatieve benadering. Samen met behandelaren en verpleeginstellingen wordt ervoor gezorgd dat cliënten in hun eigen vertrouwde omgeving verantwoorde, structurele mondzorg krijgen. Daarbij wordt de mondzorg volledig  geïntegreerd in de zorgprocessen.

Meer weten over Omnios