Samenwerking in de mondzorg

In 2007 besloten enkele tandartsen hun krachten te bundelen. Zij zagen dat de wereld van mondzorg snel veranderde en de regelgeving rondom mondzorg toenam. Zij waren ervan overtuigd dat door samen te werken de kwaliteit van mondzorg naar een hoger niveau getild kon worden.

De eerste Dental Clinics-groepspraktijken werden geopend in 2007. Inmiddels zijn er in Nederland al meer dan 100 Dental Clinics-praktijken, verspreid door heel Nederland.

Met de komst van Dental Clinics ontstond ook TopMondzorg, het Shared Service Center. Hier werken dagelijks ruim 100 collega’s om de zeven verschillende mondzorgaanbieders in het land te ondersteunen op het gebied van onder andere HR, ICT en Marketing & Communicatie.

Voor elkaar

Bij TopMondzorg wordt gewerkt volgens het motto ‘Voor elkaar’: wat we doen, doen we voor elkaar en we hebben oprechte aandacht voor elkaar. We delen onze kennis en kunde, zodat we patiënten en cliënten de best mogelijke zorg kunnen bieden. We stellen ons dienstbaar op en werken samen. Zo krijgen we dingen voor elkaar, door daadkrachtig te zijn en uitdagingen voortvarend aan te pakken.

Een korte tijdlijn

 • 2012: TopOrtho
  In 2012 werd de visie op samenwerking ook ingezet voor de orthodontie: de eerste TopOrtho-praktijk opende haar deuren. Inmiddels zijn er 16 TopOrtho-praktijken binnen TopMondzorg.
 • 2018: Proclin
  In 2018 sloot verwijskliniek Proclin zich aan. Proclin is een kliniek in Rotterdam waar patiënten met uitgebreidere en complexe tandheelkundige problemen terecht kunnen. Deze tweedelijns kliniek vormt een mooie aanvulling op het mondzorgaanbod.
 • 2019: MondzorgPlus
  In 2019 zette TopMondzorg weer een grote stap in haar ambitie om patiënten en cliënten de best mogelijke mondzorg te bieden: er werd een samenwerking met MondzorgPlus aangegaan. Met MondzorgPlus wordt kwalitatieve mondzorg ook voor zorgafhankelijke patiëntgroepen, ouderen en verstandelijk beperkten, toegankelijk.
 • 2020: Omnios en MKA groep
  Begin 2020 zorgde Omnios ervoor dat TopMondzorg de grootste aanbieder werd op het gebied van ouderenmondzorg. En met MKA groep werd ook kaakchirurgie toegevoegd als mondzorgdienst.
 • 2022: Gerident en Pro-da
  Begin 2022 sloot Gerident zich aan bij TopMondzorg. Eind 2022 kwam Pro-da hier ook nog bij. Hiermee breidde het aanbod in ouderenmondzorg verder uit.

Een gezonde, stralende lach voor iedereen

Onze aanbieders zijn verspreid door heel Nederland. Door de diverse differentiaties en specialismen kunnen we patiënten en cliënten hun hele leven en in alle situaties helpen. Hierbij werken we met ‘informed consent’, wat inhoudt dat bij het opstellen van het behandelplan rekening wordt gehouden met de wensen van de patiënt. Uiteraard zorgen we ervoor dat de kwaliteit van zorg te allen tijde wordt gewaarborgd.

Organisatiestructuur

TopMondzorg is onderdeel van de European Dental Group. De European Dental Group is zowel in Nederland als in diverse andere Europese landen actief. Ook daar heeft de European Dental Group de ambitie de kwalitatief leidende organisatie te zijn op het gebied van complete mondzorg voor diverse patiëntgroepen.
Nordic Capital staat als investeerder achter de European Dental Group.