Samenwerking in de mondzorg

In 2007 besloten enkele tandartsen hun krachten te bundelen. Zij zagen dat de wereld van mondzorg snel veranderde en de regelgeving rondom mondzorg toenam. Zij waren ervan overtuigd dat door samen te werken de kwaliteit van mondzorg naar een hoger niveau getild kon worden.

De eerste Dental Clinics-groepspraktijken werden geopend in 2012. Inmiddels zijn er in Nederland al ruim 100 Dental Clinics-praktijken, verspreid door heel Nederland.

Met de komst van Dental Clinics ontstond ook TopMondzorg, het Shared Service Center. Hier werken dagelijks circa 100 collega’s om de zes verschillende mondzorgaanbieders in het land te ondersteunen op het gebied van onder andere HR, ICT en Marketing & Communicatie.

Voor elkaar

Bij TopMondzorg wordt gewerkt volgens het motto ‘Voor elkaar’: wat we doen, doen we ‘voor elkaar’ en we hebben oprechte aandacht ‘voor elkaar’. We delen onze kennis en kunde, zodat we patiënten en cliënten de best mogelijke zorg kunnen bieden.

Een korte tijdlijn

 • 2012: TopOrtho
  In 2012 werd de visie op samenwerking ook ingezet voor de orthodontie: de eerste TopOrtho-praktijk opende haar deuren. Inmiddels zijn er 15 TopOrtho-praktijken binnen TopMondzorg.
 • 2018: Proclin
  In 2018 sloot verwijskliniek Proclin zich aan. Proclin is een kliniek in Rotterdam waar patiënten met uitgebreidere en complexe tandheelkundige problemen terechtkunnen. Deze tweedelijns kliniek vormt een mooie aanvulling op het mondzorgaanbod.
 • 2019: MondzorgPlus
  In 2019 zette TopMondzorg weer een grote stap in haar ambitie om patiënten en cliënten de best mogelijke mondzorg te bieden: er werd een samenwerking met MondzorgPlus aangegaan. Met MondzorgPlus wordt kwalitatieve mondzorg ook voor zorgafhankelijke patiëntgroepen, ouderen en verstandelijk beperkten, toegankelijk.
 • 2020: Omnios en MKA groep
  Begin 2020 zorgde Omnios ervoor dat TopMondzorg de grootste aanbieder werd op het gebied van ouderenmondzorg. En met MKA groep werd ook kaakchirurgie toegevoegd als mondzorgdienst.

Een gezonde, stralende lach voor iedereen

Onze aanbieders zijn verspreid door heel Nederland. Door de diverse differentiaties en specialismen kunnen we patiënten en cliënten hun hele leven en in alle situaties helpen. Uiteraard zorgen we ervoor dat de kwaliteit van zorg te allen tijde wordt gewaarborgd.

Organisatiestructuur

TopMondzorg is onderdeel van de European Dental Group. De European Dental Group is, naast in Nederland, actief in diverse andere Europese landen. Met de ambitie ook daar de kwalitatief leidende organisatie te zijn op het gebied van complete mondzorg voor diverse patiëntgroepen.
Nordic Capital staat als investeerder achter de European Dental Group.