Terug naar overzicht

Ook Omnios HKZ-gecertificeerd

Driebergen, 2 juni 2023 – Vanaf vrijdag is Omnios officieel gecertificeerd voor de HKZ-norm Mondzorg. Omnios krijgt dit certificaat als eerste professionele ambulante mondzorgorganisatie voor zorgafhankelijke mensen in Nederland. ‘Daar zijn we trots op!’ zo zegt Remco Koop, oprichter van Omnios.

Het HKZ-certificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) bekrachtigt de kwaliteit van de geleverde zorg en de organisatorische kwaliteit. Een belangrijke focus ligt op voortdurende professionalisering en verbeterprocessen om te (blijven) voldoen aan de behoeften en verwachtingen van patiënten en medewerkers.

De HKZ-criteria sluiten naadloos aan bij de werkwijze van Omnios. Wij bieden verantwoorde, structurele mondzorg in de eigen omgeving van de cliënt. Elke dag zetten 55 mobiele geriatrische mondzorgteams zich in om 8215 cliënten op ruim 170 locaties de mondzorg te geven die ze verdienen. Het feit dat wij als allereerste ambulante partij voor mondzorg voor zorgafhankelijke mensen het HKZ-certificaat ontvangen is een bevestiging van onze rol als autoriteit op dit gebied in Nederland.

HKZ-certificering bevestigt kwaliteitsambitie Omnios

Het behalen van de HKZ-norm Mondzorg toont aan dat Omnios de kwaliteitsprocessen op orde heeft, zich continu wil verbeteren en voldoet aan de meest recente professionele standaarden in de mondzorg.

HKZ Mondzorg werd begin 2020 vernieuwd op initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Ze is gebaseerd op de ISO 9001, de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Deze vernieuwde norm legt veel meer nadruk op ‘leren en verbeteren’ en veel minder op procedures en protocollen ontwikkelen.

Voorwaarde voor HKZ-accreditatie is het succesvol doorlopen van een (tien-stappen) audit door een certificeringsinstituut. Visitatie is een vast onderdeel van de vijfjaarlijkse HKZ-toetsingscyclus.

Inclusief werkenpositief effect op de zorg voor de kwetsbare cliënten

“Als organisatie vinden wij dat iedereen recht heeft op goede mondzorg, ook zorgafhankelijke mensen voor wie de mondzorg nu onvoldoende toegankelijk is. Dat is precies waarom we tien jaar geleden Omnios zijn gestart”, vertelt Remco Koop. “Inmiddels bieden we steeds meer zorginstellingen deskundige mondzorg. Daarbij ligt onze focus op preventie, behandeling op maat, inbedding in het bestaande zorgproces en educatie van zorgpersoneel. Samen zorgen we voor verantwoorde, structurele mondzorg in de eigen, vertrouwde omgeving van de cliënt.”

“De Omnios zorgprofessionals gaan elke dag tot het uiterste voor de beste zorg”, vertelt Elise Grutterink-van Dam, Directeur Kwaliteit, Veiligheid & Services. “We ontvangen veel complimenten over onze inclusieve manier van werken. Vooral over het positieve effect hiervan op de zorg voor de kwetsbare cliënten. Zo dragen we bij aan het welbevinden van mensen in een zorginstelling; we leveren goede (preventieve) mondzorg en bewaken daarmee de kwaliteit van leven.”

Wij willen iedereen van Omnios van harte feliciteren met deze prestatie.