Terug naar overzicht

Inspectiebezoek TIRZA Dental Clinics Maastricht

In juni 2019 zijn er verschillende IGJ bezoeken geweest in het kader van infectiepreventie en antibioticabeleid. Binnen het regionale zorgnetwerk in Limburg is gekeken naar verschillende zorgsectoren, waaronder ook mondzorg. In dat kader is Dental Clinics Maastricht Centrum bezocht door de IGJ.

Antibiotica bewustwording is een onderwerp waar binnen Dental Clinics veel aandacht voor is. Zo stonden vorig jaar de klinische avonden in het teken van antibiotica bewustwording, is er een campagne gelanceerd voor patiënten en is er een factsheet naar alle praktijken verspreid. We zijn er trots op dat de aandacht voor antibioticabeleid heeft geleid tot een positief IGJ rapport over het bezoek aan Dental Clinics Maastricht Centrum!

‘Zo’n IGJ bezoek komt altijd onverwacht. Maar door de jaarlijkse audit en de klinische avonden waren we goed voorbereid. Oefening baart blijkbaar kunst. Ook de steun vanuit het servicecenter was uitstekend. Het was echt teamwork.’ – Lenka Dalyuk, tandarts-directeur.

Wil je het rapport van Dental Clinics Maastricht Centrum lezen of één van de andere praktijken? Kijk dan op de website van de IGJ. Je kunt het rapport ook op intranet terugvinden.