Terug naar overzicht

MondzorgPlus vergroot werkgelegenh­eidskansen door slimme technologie

Technologie maakt deelnemen aan het arbeidsproces voor veel meer mensen toegankelijk. Voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt wordt het daardoor mogelijk om werk, dat voorheen alleen door gekwalificeerde mensen kon worden uitgevoerd, ook uit te voeren. Dat is zowel belangrijk voor de maximale inzet van arbeidspotentieel, als het bevorderen van inclusiviteit. Een recente pilot heeft aangetoond dat technologie een transformerende rol kan spelen in het betrekken van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. De resultaten van deze pilot bij MidZuid, MondzorgPlus, in samenwerking met TNO bieden een veelbelovende toekomst waarin technologie en inclusie hand in hand gaan.

Succesvolle pilot

In samenwerking met TNO onderzochten MidZuid en MondzorgPlus de afgelopen maanden de mogelijkheid om het inpakken van tandartsmaterialen, een relatief eenvoudige handeling met een zeer hoge precisie, te laten uitvoeren door medewerkers van MidZuid met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Er is gekeken hoe technologie de medewerkers van MidZuid kan ondersteunen om deze werkzaamheden uit te voeren. Met behulp van de ervaring van TNO is een OSS (Operator Support System) op basis van AR (Augmented Reality)-technologie ingezet.

Mondzorgplus nieuwe technologie 2

 

Resultaten

Na een zorgvuldige evaluatie van de pilot zijn de volgende opmerkelijke resultaten naar voren gekomen:

  • Met inzet van het technologische hulpmiddel (in dit geval een beamer) kan 70% van de medewerkers werk verrichten waarvan ze op voorhand dachten dat dit niet zou lukken;
  • De werkzaamheden worden secuur en snel uitgevoerd en leveren kwalitatief hoogwaardige resultaten op. Daarnaast is er minder begeleidingstijd nodig;
  • Het werkgeluk en gevoel van eigenwaarde bij de medewerkers groeit significant. Ook geven ze aan energie over te hebben om naast hun werk activiteiten te ondernemen;
  • De technologie bevordert het werkgeluk van de medewerkers zonder afstand tot de arbeidsmarkt. Het geeft een nieuwe dimensie aan de samenstelling van groepen collega’s.

Op dit moment werken medewerkers van MidZuid reeds zonder technologie bij MondzorgPlus. Binnenkort volgt de opschaling van de pilot en wordt deze technologie ook bij MondzorgPlus geplaatst, waarna nieuwe medewerkers via MidZuid bij MondzorgPlus komen te werken.

Meer weten?