Terug naar overzicht

Expertisegro­epen: Actief aan de slag met kennis

Hoe zou jouw collega die complexe wortelkanaalbehandeling uitvoeren? Wat doen andere praktijken om te voldoen aan de meest recente richtlijnen voor mondzorg voor ouderen en wortelcariës? Tandarts en directeur Kwaliteit en Veiligheid Daniëlle Boonzaaijer: “Voor al deze en nog veel meer vragen kun je terecht bij een van de expertisegroepen.”

Wat is een expertisegroep?

Daniëlle: “Een expertisegroep is een vakgroep die bestaat uit collega’s die aantoonbaar veel kennis hebben over een bepaald gebied binnen de tandheelkunde, zoals parodontologie, implantologie of endodontologie.” Daniëlle geeft aan dat aantoonbaar betekent dat je bijvoorbeeld geaccrediteerd bent. “Maar niet voor elk vakgebied is er zo’n accreditatie. In dat geval is het belangrijk dat je aantoonbaar een aantal dagen per week aan een bepaald vakgebied werkt en/of dat je er een opleiding of nascholing voor hebt gevolgd.” Aan een expertisegroep nemen collega’s van verschillende TopMondzorg labels deel. “Zo kunnen de labels elkaars kennis benutten en leren mensen elkaar kennen. Ik kan mij zelfs voorstellen dat we op termijn samenwerken met experts uit andere landen, binnen de European Dental Group.”

Waarom expertisegroepen?

De expertisegroepen zijn de opvolging van de oude kwaliteitscommissies. “Deze waren vooral beleidsmakend en klankbordend. Om ook vorm te geven aan communicatie en implementatie zijn we gestart met de expertisegroepen. Zo kunnen we onze vakkennis label-overstijgend delen. We vragen de collega’s in een expertisegroep dan ook om casuïstiek te delen. Daarnaast willen we ook dat ze ‘de boer op gaan’ om hun kennis te delen met de collega’s in het land.”

Hoeveel tijd vraagt deelname aan een expertisegroep?

Het staat de experts binnen een groep vrij zo vaak bijeen te komen als ze willen, vervolgt Daniëlle. “Vaak vinden deze bijeenkomsten online plaats. Tweemaal per jaar is wenselijk, zodat er voldoende tijd is om ervaringen uit te wisselen. En word je als expert gevraagd om een lezing te geven, dan stelt TopMondzorg hier een passende vergoeding tegenover.” Daniëlle geeft aan dat het Shared Service Center (SSC) graag feedback krijgt uit de expertisegroepen over zaken binnen TopMondzorg die extra aandacht nodig hebben. “Het is de bedoeling dat elke expertisegroep een voorzitter heeft die de vergaderingen leidt, de input verzamelt en eventuele knelpunten aan het SSC meldt. Het kan ook voorkomen dat het SSC feeedback vraagt over een bepaald onderwerp.”

Uit hoeveel collega’s bestaan de expertisegroepen?

Wie veel kennis heeft over een bepaald onderwerp, kan zich aanmelden voor een expertisegroep. “We hebben een aantal grote expertisegroepen met wel vijftien collega’s, maar er zijn ook groepen waaraan nu nog maar twee mensen deelnemen. Op dit moment is er overigens nog geen expertisegroep voor assistenten, maar we denken erover na hoe we hieraan invulling kunnen geven.” Daniëlle wil ervoor gaan zorgen dat collega’s uit het land de experts gemakkelijk kunnen benaderen om hen bijvoorbeeld te vragen een workshop of lezing te komen geven op een praktijk of meerdere praktijken binnen de regio. Daniëlle besluit: “We hebben binnen TopMondzorg een schat aan kennis in huis, daar komen we allemaal verder mee!”

Alle expertisegroepen op een rij:

1. Preventie & Parodontologie
2. Endodontologie
3. Implantologie
4. Cosmetische tandheelkunde
5. MRA
6. Pedontologie
7. Orthodontie & Aligners
8. Cofferdam
9. Angstbegeleiding
10. Ouderenmondzorg
11. Prothetiek
12. MKA chirurgie
13. Restauratieve tandheelkunde
14. Gnathologie
15. Indirecte restauraties
16. Uniforme afnamelijst